ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR (1. DÍL) – ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU V NÁVAZNOSTI NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NEPLACENÉ VOLNO

Rodiče se od 1. ledna 2020 mohou těšit z navýšení rodičovského příspěvku. Při péči o jedno nejmladší dítě v rodině do 4 let věku dochází ke zvýšení rodičovského příspěvku z 220.000 Kč na 300.000 Kč. V případě vícerčat se příspěvek zvyšuje z částky 330.000 Kč na 450.000 Kč.

KDO MÁ NA ZVÝŠENÍ NÁROK

Na zvýšení dosáhnou dvě skupiny rodičů:

– rodiče, kteří začnou pobírat rodičovský příspěvek po 1.1.2020

– rodiče dříve narozeného dítěte, kteří na toto dítě k 1.1.2020 rodičovský příspěvek aktivně pobírají

Pokud tedy rodiče pobírání rodičovského příspěvku ukončili například v prosinci 2019, zvýšení se jich bohužel týkat nebude. A to ani v tom případě, že se o dítě ve věku do 4 let stále starají. Rozhodující je pouze datum vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku.

JAK ZVÝŠENÍ VYUŽÍT

Bude záležet na volbě rodiče a na výši jeho denního vyměřovacího základu, zda bude či nebude žádat o zvýšení měsíčních částek rodičovského příspěvku, nebo dá přednost delší době pobírání rodičovského příspěvku při zachování stávající výše měsíčních částek. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí.

SAMÁ POZITIVA

Zvýšení celkové výše příspěvku není jediným benefitem novely zákona o statní sociální podpoře. Rodičům pomůže i zvýšení maximální měsíční částky příspěvku na 10 000 Kč (z dřívějších 7 600 Kč).

VÍCE ČASU PRO RODIČE

Rodiče také mohou dítě mladší než dva roky umístit do jeslí či školky na dvojnásobný počet hodin než předtím, tedy až na 92 hodin měsíčně, aniž by se museli bát ztráty příspěvku.

Zdravotní pojištění v návaznosti na rodičovský příspěvek

Zvýšení příspěvku nic nemění na povinnostech zaměstnavatele, který se musí s nepřítomností zaměstnance jak na mateřské, tak na navazující rodičovské dovolené vypořádat jak z pohledu pracovněprávního, tak v oblasti sociálního či zdravotního pojištění.

Pro jistotu si připomeňme základní rozdíly mezi mateřskou/rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem.
  • Mateřská dovolená – přísluší zaměstnanci v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě v délce 28 týdnů, případně 37 týdnů při porodu dvou a více dětí. V průběhu mateřské dovolené je pobírána peněžitá pomoc v mateřství jako dávka nemocenského pojištění. V průběhu mateřské dovolené nelze vykonávat práci, ze které se odvádí pojistné na nemocenské pojištění a ze které se vypočítávala výše peněžité pomoci v mateřství. Zaměstnanci tak mohou v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat práci pouze na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr anebo mohou se svým stávajícím zaměstnavatelem uzavřít další pracovní smlouvu, ovšem na jiný druh práce, než jaký mají ve sjednané pracovní smlouvě, ze které se odvádělo pojistné. Nic však nebrání tomu, aby uzavřeli pracovní smlouvu s jiným zaměstnavatelem. Naproti tomu osoby samostatně výdělečně činné nemohou po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat svoji podnikatelskou činnost. Řešením pro ně je výkon samostatné výdělečné činnosti prostřednictvím svých zaměstnanců.
  • Rodičovská dovolená – pracovní volno poskytované zaměstnavatelem do věku tří let dítěte. Pro zaměstnance je výhodné požádat zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené (pokud právo na tuto dovolenou vznikne) a teprve po jejím vyčerpání nastoupit na rodičovskou dovolenou. Po dobu čerpání řádné dovolené lze zároveň pobírat rodičovský příspěvek.
  • Rodičovský příspěvek – dávka poskytována ze systému státní sociální podpory až do věku čtyř let dítěte. Rodičovský příspěvek náleží po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství, eventuálně od narození dítěte v případě, kdy zaměstnanec nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok. Jakákoliv výdělečná činnost (zaměstnání nebo podnikání) není omezena, na pobírání rodičovského příspěvku nemá vliv čerpání rodičovské dovolené.

 

Další důležité informace v této problematice se dočtete v našem druhém díle.

Comments (1)

[…] Vítáme Vás u pokračování  článku, věnující se problematice čerpání rodičovského příspěvku v návaznosti na zdravotní pojištění. První díl je k dispozici na: https://taxcounting.cz/cerpani-rodicovskeho-prispevku/ […]

Comments are closed.