Třetí a čtvrtá vlna EET je tady. Dotkne se i vás?

První dvě vlny EET jsou již za námi. Zatím se elektronická evidence tržeb týkala jen stravovacích a ubytovacích služeb, maloobchodů a velkoobchodů. Letos nás čekají rovnou dvě další vlny EET najednou.

Spuštění třetí a čtvrté fáze EET

Třetí a čtvrtá fáze EET začne platit od 1. května 2020. Bude se týkat nejrůznějších řemeslníků, kosmetiček, kadeřnic, malířů pokojů, instalatérů, elektrikářů, taxikářů, ale také svobodných povolání (jako např. advokáti, lékaři či veterináři). Jinými slovy se elektronická evidence tržeb bude vztahovat prakticky na všechny činnosti, u kterých dochází k přijímání hotovosti.

VÝJIMKY Z PŮSOBNOSTI EET

Výjimkou budou oblastí, kde by byl  používáním EET znemožněn plynulý výkon podnikatelské činnosti. Další výjimku mají oblasti, u kterých lze získat potřebná data o tržbách z jiných zdrojů. Mezi tyto výjimky patří například telekomunikační služby, hazardní hry či provozování sociálních služeb.  Nadále bude platit, že systém EET nemusí řešit ti podnikatelé, kterým zákaznici platí pouze kartou, převodem na účet či inkasem.

Sleva na dani z EET plynoucí

Na oplátku za hromadu administrativy navíc je pro subjekty, kterých se nové vlny EET týkají, připravena jednorázová sleva na dani z příjmu fyzických osob, a to ve výši 5 000 Kč. Zároveň dojde ke snížení DPH u řady výrobků a služeb poskytovaných daným podnikatelům. Sazba daně z přidané hodnoty se sníží na 10 %, a to například u následujících služeb a zboží: knihy a e-knihy, drobné oprav jízdních kol, opravy a úpravy textilních výrobků, kadeřnické a holičské služby, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené či například vodné a stočné. O změnách v DPH jsme psali již v tomto článku.

ZVLÁŠTNÍ REŽIM EVIDENCE eet

Malí podnikatelé mohou navíc požádat o využití zvláštního režimu evidence, tzv. „off-line“ režim. Nadále budou vystavovat papírové účtenky (tyto bločky si vyzvednou na finančním úřadě), které následně zaevidují do speciálního formuláře. Jednou za tři měsíce pak tento formulář odevzdají na finanční úřad. „Off-line“ režim ale není pro všechny. Využít jej budou moci jen ti, jejichž roční příjem nepřesáhne 600 000 Kč, jsou poplatníky daně z příjmu fyzických osob, nezaměstnávají více než dva zaměstnance, a nejsou plátci DPH.

jak se na další vlnu EET připravit?

A co ostatní? Ti, kteří nesplňují podmínky pro „off-line“ režim nebo se rozhodnout jej nevyužít, musí evidovat tržby v běžném režimu (tedy ,,on-line“). Způsobů, jak evidenci vyřešit, je již nyní několik – přes stažení aplikace do mobilu či tabletu a zajištění přenosné tiskárny až po speciální registrační pokladny, které jsou však také finančně náročnější.

 

Poslední šancí, jak zabránit zavedení EET ve 3. a 4. vlně, je zrušení příslušných částí zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Ústavním soudem. Žaloba na zrušení byla u Ústavního soudu podána v prosinci loňského roku skupinou poslanců Pirátů, ODS, SPD, TOP 09 a STAN. S ohledem na dosavadní rozhodování Ústavního soudu ve věci EET nelze očekávat úplné zrušení zákona o evidenci tržeb, nicméně v úvahu přichází opětovné zrušení 3. a 4. vlny (stejně jako v roce 2017). Dle vyjádření Ústavního soudu by měla být žaloba projednána ještě před samotnou účinností novely, a je tak stále možné, že se výše uvedeným povinnostem podnikatelé přece jen (byť možná jen dočasně) vyhnou.

A pokud se tak nestane a budete mít jakékoli otázky, ozvěte se nám