Změny v limitu pro registraci k DPH

Novlea zákona o DPH od 1. 1. 2023

Rakousko 35 000 EUR. Německo 22 000 EUR. V Itálii zase 65 000 EUR. V ČR od nového roku pravděpodobně 2 000 000 Kč, tedy přibližně 80 000 EUR. Poslanecká sněmovna právě projednává novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

Ta má zavést zvýšení limitu pro povinou registraci k DPH. Ze současného milionu na 2 000 000 Kč.

Od kdy je novela plánována?

Novela je plánována od 1. 1. 2023, ale některé záležitosti se mohou uplatnit už před účinností zákona (pokud bude novela schválena). Prozatím je novela v Poslanecké sněmovně a další projednání je naplánováno na 35. schůzi, která je plánována od 6. září.

Praktický příklad

  • V listopadu 2022 dosáhne váš obrat 1 000 000 Kč.
  • Podle § 94 musíte podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste obrat překročili. Podle zákona byste se tedy měli do 15. 12. 2022 registrovat k DPH.
  • V takovém případě dle přechodných ustanovení novely už nemusíte přihlášku k registraci podávat (pokud obrat nepřesáhl 2 000 000 Kč).
  • Pokud novela projde Parlamentem, bude si moct každý plátce, který nesplňuje podmínky pro povinnou registraci, požádat o zrušení registrace, a to dokonce před účinností novely.

Připravovaná novela DPH se tak může dotknout mnoha malých a středních podnikatelů, kteří nemají zájem na tom být registrováni k DPH. Zvýšení limitu, i vzhledem k rostoucí inflaci, je logickým krokem a pro mnohé znamená menší administrativní zátěž.

Chcete ověřit, zda se tato možnost vztahuje i na vás nebo si naopak nejste jistí, zda se budete muset registrovat? Kontaktujte nás.