ZÁKLADNÍ SAZBA ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO 2020

Jezdíte na zahraniční pracovní cesty? Pokud ano, věnujte pozornosti níže uvedeným řádkům. Od 1. ledna 2020 dochází ke změnám sazeb zahraničního stravného.

Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce („Zákoník práce“). Zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci poskytnout finanční kompenzaci za zvýšené stravovací výdaje, je-li na jeho příkaz vyslán na zahraniční pracovní cestu. Má povinnost vyplatit tzv. diety. Ministerstvo financí určuje sazby zahraničního stravného pro rok 2020, a to Vyhláškou Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., která k 1. lednu 2020 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 254/2018 Sb., jež stanovovala sazby pro rok 2019.

Pro rok 2020 dojde ke zvýšení základní sazby zahraničního stravného u 23 zemí, a to zpravidla o 5 až 10 EUR, či USD. Patří zde např. USA, Itálie, Dánsko, Lucembursko, Irsko, Španělsko, Malta, Norsko, aj. U ostatních zemí se základní sazby zahraničního stravného nemění. Odkaz na vyhlášku: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2019/vyhlaska-c-310-2019-sb-36731