Zdaníme práci robotů?

Neustálá automatizace výrobních a jiných procesů vede ke zefektivnění firem a tím i k jejich zeštíhlování. Štíhlá firma zaměstnává méně lidí a vytváří méně pracovních míst. Zdaníme práci robotů abychom srovnali deficit ve státním rozpočtu způsobený vyšší nezaměstnaností?

Zavádění robotizace do pracovních procesů má své nevyvratitelné výhody. Ať už se bavíme o zvýšení produktivity práce, snížení nákladů nebo vyloučení aspektu lidské chyby. Čím dál častěji však zaznívají také obavy z toho, jaký vliv bude mít tento postupující trend na lidskou pracovní sílu.

Jak roste začleněním umělé inteligence do pracovních procesů, přibývá lidí, kteří díky tomu přichází o práci. Často o takovou, na kterou se ve škole dlouhá léta připravovali a se kterou se po značnou část svého života ztotožňovali. Jenže on to ten robot najednou zvládne s menší chybovostí, větší precizností, rychleji a v důsledku levněji. A ještě neodjíždí na dovolenou a nemívá doma nemocné děti.  S tím se člověku bojuje jen těžko. Z pozice ekonomiky navíc takový boj není do jisté míry ani žádoucí.

Stále častěji se však setkáváme s názorem, že by se ti, kteří benefitují z použití umělé inteligence, měli podílet na nápravě důsledků, které tento trend přinesl.  Touto nápravou by měla být právě „daň z robotů“. Ta by měla fungovat tak, že by společnosti využívající roboty a umělou inteligenci měly povinnost danit reportovaný podíl na zisku dosažený jejich využitím. Takto získané prostředky by se pak daly použít například na rekvalifikační programy pro lidi, kteří díky robotizaci přišli o svá dřívější pracovní místa. Do státní pokladny by se navíc měly vracet peníze, o které přijde tím, že roboti neplatí stejné odvody, daně a pojistné jako pracující člověk.

Odpůrci této daně naopak namítají, že taková intervence povede k částečnému odrazení od zavádění inovací. Nejednoznačnost panuje také v samotné definici „robota“ a tedy rozsahu a dopadu případného zdanění. Takové zatížení navíc není v ostatních státech běžné. Jeho zavedení právě u nás by mohlo odradit zahraniční firmy od spolupráce a zavádění robotů do výroby u českých firem.

Robotizace by nicméně z dlouhodobého hlediska měla přinést pouze přerozdělení pracovních rolí v rámci společnosti. Výsledky práce robotů jsou koneckonců již dnes zdaněny v rámci korporátní daně, a další zatížení potenciálních inovací se tak z našeho pohledu nejeví jako krok dobrým směrem. A co myslíte vy? Zdaníme práci robotů?

K tématu se mimo jiné více dočtete zde:

https://roklen24.cz/a/iyiZw/vek-robotu-zdanit-je-ci-nezdanit

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/revoluce-robotu-muze-zmenit-dane-40254626