NOVÝ ZÁKON O UČETNICTVÍ?

Ministerstvo financí, resp. Odbor regulace a metodiky účetnictví, intenzivně pracuje na zcela nové účetní legislativě. Podobně jako rekodifikace obchodního práva v roce 2012, také změna zákona o účetnictví může přinést naprosto zásadní změny v běžném fungování řady obchodních korporací. Účinnost se předpokládá od začátku roku 2022.

V současné chvíli byl zveřejněn materiál k veřejné konzultaci, do níž se zapojily odborné organizace a profesní komory. Materiál je označen: Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030. Vývoj této změny budeme samozřejmě sledovat. Odkaz na materiál: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2018/verejna-konzultace-k-souhrnu-reseni-konc-33609