Minimální mzda - 2020

Nařízením vlády č. 347/2019 dochází ke změně výše minimální a také zaručené mzdy, která se odvozuje právě od výše té minimální.

Minimální mzda pro rok 2020 je stanovena na 14.600 Kč.

Zaručená mzda je odstupňována do osmi (8) skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Pro rok 2020 činí zaručená mzda

NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY

Skupina prací
V Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1. 87,30 14 600
2. 96,30 16 100
3. 106,40 17 800
4. 117,40 19 600
5. 129,70 21 700
6. 143,20 24 000
7. 158,10 26 500
8. 174,60 29 200