Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) č. 256/2019 Sb. přináší zásadní změny v oblasti změn sazeb DPH u vybraných služeb a zboží, a to od 1. 5. 2020. Na tuto změnu reagovalo Generální finanční ředitelství dne 11. 3. 2020., kdy vydalo metodický materiál, ve kterém tyto změny blíže vysvětluje.

Ve zprávě se dozvíte následující:

 • Produkty (zboží/služby) spadající pod druhou sníženou sazbu DPH (tzn. 10 %) budou uvedeny v příloze č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty + jejich stručný výčet
 • Jak je to se sazbou daně u stravovacích služeb a podávaných nápojů + výjimky
 • Sazba daně na dodání vody
 • Sazba daně u elektronicky poskytovaných služeb
 • Informace k přechodnému období
 • Možnost podání závazného posouzení pro správné určení sazby DPH

Spolu se se spuštěním poslední vlny EET (od 1. 5. 2020) novela také přeřazuje do 10% sazby DPH následující plnění

 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (do 30. 4. 2020 v 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi do 30. 4. 2020 15 %)
 • Elektronické knihy a audioknihy (do 30. 4. 2020 v 21 %)
 • Půjčování knih (do 30. 4. 2020 v 21 %)
 • Omalovánky, mapy (do 30. 4. 2020 v 15 %)

V souvislosti s náběhem závěrečné fáze evidence tržeb přecházejí od 1. května 2020 do snížené 10% sazby DPH některé vybrané služby. Jedná se především o služby s vysokým podílem lidské práce, u kterých snížení DPH umožňuje harmonizovaná evropská legislativa. Cílem je zvýšit čisté marže podnikatelům, na které se evidence tržeb vztahuje (pozn: poslední fáze EET se fakticky odkládá o tři měsíce vyhlášením tříměsíčního tolerančního pásma v souvislostí pandemie koronaviru)

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (do 30. 4. 2020 v 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (do 30. 4. 2020 v 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (do 30. 4. 2020 v 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (do 30. 4. 2020 v 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (do 30. 4. 2020 v 21 %)
 • Opravy jízdních kol (do 30. 4. 2020 v 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (do 30. 4. 2020 v 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (do 30. 4. 2020 v 15 %), a to včetně točeného piva (do 30. 4. 2020 v 21 %)

Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak umožňuje harmonizovaná evropská legislativa!

Diskutovanou oblastí je bezpochyby poskytování stravovací služby a nápojů. Druhá snížená sazba DPH bude použita, pokud se jedná o služby spadající do kategorie CZ-CPA 56– stravovací služba (neboli CZ-NACE 56). V této souvislosti je nezbytné upozornit, že zatímco zákon o DPH využívá pro zařazení služeb klasifikaci produkce (CZ-CPA), pro účely EET je využívána klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Pozor! Kategorie CZ-NACE 56-Stravování se člení na:

 • Stravovací služby (zde dojde ke snížení sazby od 1.5.2020 na 10%)
 • Dodání zboží (zde nedochází ke změně sazby od 1.5.2020)

Poskytovatelé stravovacích služeb/podávání nápojů mohou využít podpůrný materiál na stránkách Etržby, kde lze nalézt vybrané modelové případy pro správné rozlišení stravovací služby a služby stravování – dodání zboží.

CZ – NACE 56 – Stravovací služby, podávání nápojů:

zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, s obsluhou, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli. Rozhodující je skutečnost, že jsou nabízena jídla k okamžité spotřebě.

O stravovací službu se bude jednat za situace, kdy poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin a zvyšují užitek z jejich konzumace, např. poskytnutí uzavřených a vytápěných místností (zvláště určených ke konzumaci dodaných potravin), toalet, nádobí, příborů, nábytku (stoly, židle) případně šaten nebo věšáků.

CZ – NACE 56 – dodání zboží:

Pokud bude prodejce prodávat jídla a nápoje připravené v kiosku, občerstvovacím vozidle, stánku s občerstvením (např. hamburgery, klobásy, kebaby, trdelníky, hranolky, popcorn, chipsy, tortily, atd.), které bude možné zkonzumovat na místě, pak se jedná o dodání zboží, nikoli o stravovací službu, i když tyto stánky/kiosky budou vybaveny pultem, skleněnou ochranou nebo stříškou. Pokud je zboží určeno k odnesení s sebou (tj. mimo prostory prodávajícího), pak se opět nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží.

Pokud budete potřebovat pomoci ohledně určení, do jaké sazby DPH komoditu zařadit, neváhejte nás kontaktovat na info@taxcounting.cz

Již dříve jsme vás v článku informovali o komplexních změnách daňového balíčku na rok 2020.

Comments (1)

[…] Vás informujeme o novinkách v oblasti daní. Nebude tomu jinak ani za nouzového stavu. Pandemie COVID 19 se nevyhnula ani […]

Comments are closed.