ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – OBNOVA PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

Poplatníci mající vygenerovaný pokladní certifikát pro zařízení elektronické evidence tržeb před více, jak třemi lety by si měli zkontrolovat jeho platnost. Bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Opětovné vydání certifikátu, z důvodu skončení jeho platnosti, bude bezplatné.

Neprovede-li poplatník včas jeho výměnu, nebudou tržby řádně evidovány. Po expiraci nelze již certifikát obnovit ani prodloužit. Činnosti spojené s generováním pokladních certifikátů se provádějí ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále – www.daneelektronicky.cz .