DPH – QUICK FIXES: ZMĚNY PŘI OBCHODOVÁNÍ SE ZBOŽÍM V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE OD 1.1.2020

Návrh novely zákona o DPH přináší tzv. Quick fixes neboli „rychlé záplaty“, významné změny pro konsignační sklady a intrakomunitární obchodování se zbožím. Cílem Quick fixes je přispět k větší harmonizaci pravidel pro dodávky zboží mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Její účinnost nastane již 1.1.2020. Jedná se o jedny z nejvýznamnějších změn v poslední době, které je Česká republika zavázána promítnout do českého zákona o dani z přidané hodnoty. Podle našeho názoru považujeme za nesmírně důležité přípravu nepodcenit a věnovat se této oblasti.

Mezi dotčené oblasti patří:

· Konsignační sklady;

· Řetězové dodávky;

· DPH identifikační číslo;

· Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu Evropské unie.

Pokud patříte mezi subjekty, které vykazují zdanitelné plnění ve výše dotčených oblastech, doporučujeme Vám, abyste se s danou problematikou úzce seznámili a připravili se na ni. V případě

Vašeho zájmu o bližší informace, školení nebo asistenci s implementací výše uvedených změn nás neváhejte kontaktovat.